Módosuló szabályok az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén

Közbeszerzési eljárást nem csak az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ún. klasszikus ajánlatkérők, hanem magántulajdonban lévő gazdasági társaságok is kötelesek lefolytatni állami vagy uniós támogatás elnyerése, és bizonyos feltételek fennállása esetén.

A 2015. november 1-jén hatályba lépő új közbeszerzési törvény jelentősen kiszélesítette a közbeszerzésre kötelezett szervezetek körét.

Az új törvény által meghatározott feltételeket az alábbi táblázat szemlélteti.

Beszerzési tárgy Közbeszerzési kötelezettség fennállásának feltételei
·       Mélyépítési tevékenység

·       Kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építése

·     Uniós értékhatárt (nettó 1.520.483.340 Ft) elérő értékű beszerzés esetén: amennyiben a támogatási intenzitás az 50 %-ot meghaladja

·     Nemzeti értékhatárt (nettó 15.000.000 Ft) elérő értékű beszerzés esetén: amennyiben a támogatási intenzitás a 75 %-ot meghaladja

Olyan szolgáltatás megrendelése, amely az 1. pont szerinti építési beruházásokhoz kapcsolódik ·     Uniós értékhatárt (nettó 60 690 330 Ft) elérő értékű beszerzés esetén: amennyiben a támogatási intenzitás az 50 %-ot meghaladja

·     Nemzeti értékhatárt (nettó 8.000.000 Ft) elérő értékű beszerzés esetén: amennyiben a támogatási intenzitás a 75 %-ot meghaladja

Bármely, a fenti pontok alá nem tartozó

·       Árubeszerzés

·       Szolgáltatás-megrendelés

·       Építési beruházás

Amennyiben a támogatás mértéke egy adott beszerzés becsült értékén belül eléri a 25.000.000 Ft-ot.

Fontos megjegyezni, hogy nem a támogatott projekt teljes támogatástartalmát kell figyelembe venni, hanem azt, hogy az egyes egyedi beszerzések a részekre bontás tilalmának (más néven: egybeszámítási szabályok) figyelembevételével meghatározott becsült értékén belül meghaladja-e a 25.000.000 Ft-ot támogatás mértéke.

Mentesül a közbeszerzési kötelezettség alól az

·       egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból

·       egyedi munkahely-teremtési támogatásból,

·       képzés, továbbá tanműhely-létesítési és –fejlesztési támogatásból,

·       kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,

·       nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából

·       bármely, 2015. november 1-jét megelőzően odaítélt, nem uniós közvetlen támogatásból,

·       bármely, 2015. november 1-jét megelőzően odaítélt, uniós támogatásból

megvalósuló beszerzés.