Közbeszerzési eljárást nem csak az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ún. klasszikus ajánlatkérők, hanem magántulajdonban lévő gazdasági társaságok is kötelesek lefolytatni állami vagy uniós támogatás elnyerése, és bizonyos feltételek fennállása esetén. A 2015. november 1-jén hatályba lépő új közbeszerzési törvény jelentősen kiszélesítette a közbeszerzésre kötelezett szervezetek körét. Az új törvény által meghatározott feltételeket az alábbi táblázat szemlélteti.

Miben segíthet Önnek Társaságunk?

Társaságunk térítésmentesen vállalja az Önök részére az elnyert EU-s támogatáshoz kapcsolódó beszerzések közbeszerzési kötelezettségének vizsgálatát, ezen szolgáltatásunkat ide kattintva rendelheti meg.

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Amennyiben megállapítást nyer a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége, cégünk vállalja a közbeszerzési eljárás teljes lefolytatását, amelynek költségei elszámolhatóak a pályázat keretein belül. Tapasztalt közbeszerzési tanácsadóink a teljes közbeszerzési folyamat támogatását vállalják az alábbiak szerint.

  • a közbeszerzési eljárás előkészítése a Kbt. előírásai szerint
  • a közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásának, és ajánlattételi dokumentációjának elkészítése
  • a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződéstervezet elkészítése
  • a szükséges eljárási cselekmények elvégzése (az eljárás során szükséges dokumentumok elkészítése, bírálóbizottsági ülések levezetése, hiánypótlás, bírálat illetve eredményhirdetés bonyolítása).
  • Ajánlatkérő képviselete jogorvoslati eljárás során
  • Folyamatba épített és utóellenőrzésekhez szükséges dokumentumok elkészítése