Módosuló szabályok az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén

Közbeszerzési eljárást nem csak az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ún. klasszikus ajánlatkérők, hanem magántulajdonban lévő gazdasági társaságok is kötelesek lefolytatni állami vagy uniós támogatás elnyerése, és bizonyos feltételek fennállása esetén. A 2015. november 1-jén hatályba lépő új közbeszerzési törvény jelentősen kiszélesítette a közbeszerzésre kötelezett szervezetek körét. Az új törvény által meghatározott feltételeket az alábbi [...]

Nettó 15 millió forintra emelkedik a közbeszerzési értékhatár

A Kormány javaslata alapján nettó 15 millió Ft-ra emelkedik az eddig nettó 8 millió Ft-os közbeszerzési értékhatár árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén, míg építési beruházás esetén az eddigi 15 millió Forintos érték 25 millió forintra módosul. Az ajánlatkérők ugyanakkor a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseik vonatkozásában is kötelesek gondoskodni legalább három ajánlat bekéréséről, és beszerzéseikről kötelesek tájékoztatást […]